Научни часописи

Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Назив Издаваоц М категоризација Главни уредник Веб сајт
The University Thought - Publication in Natural Sciences ПМФ др Небојша В. Живић, редовни професор www.utnsjournal.pr.ac.rs
Physical Education and Sport Through The Centuries ФСФВ др Верољуб С. Станковић, редовни професор www.fiep-serbia.net
Зборник радова Филозофског факултета у Приштини ФИЛ M51 др Мирослав Ж. Крстић, редовни професор fifa.pr.ac.rs
Економски погледи ЕКО M52 др Владан Д. Павловић, редовни професор www.ekonomskipogledi.pr.ac.rs
PRAXIS MEDICA МЕД M53 др Бојана М. Кисић, редовни професор praxis-medica.med.pr.ac.rs
Зборник радова Правног факултета ПРА M53 др Огњен Б. Вујовић, ванредни професор pra.pr.ac.rs
Зборник радова Учитељског факултета УчФ M52 др Емилија И. Марковић, доцент www.ufp.pr.ac.rs