Научне конференције


Назив Организатор М категоризација Датум одржавања Место одржавања Веб сајт
Математичке и информационе технологије - МИТ ПМФ M33 29-08-2016 Врњачка Бања www.mit.rs
Универзално и особено у праву ПРА M33 18-05-2018 Косовска Митровица pra.pr.ac.rs
Начела добре владавине – начело правне сигурности и начело правичности ПРА M33 25-12-2018 Косовска Митровица pra.pr.ac.rs
ПРАВО У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ДРУШТВА ПРА M33 24-05-2019 Косовска Митровица pra.pr.ac.rs
800 ГОДИНА АУТОКЕФАЛНОСТИ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ ПРА M33 28-11-2019 Косовска Митровица pra.pr.ac.rs
Правни аспекти савремених друштвених кретања у Републици Србији ПРА M33 24-12-2019 Косовска Митровица pra.pr.ac.rs
Правна традиција и интегративни процеси ПРА M33 22-05-2020 Косовска Митровица pra.pr.ac.rs
Наука без граница 2 ФИЛ M14 21-09-2018 Косовска Митровица fifa.pr.ac.rs
Наука без граница 3 ФИЛ M14 21-09-2019 Косовска Митровица fifa.pr.ac.rs
Наука без граница 4 ФИЛ M14 21-09-2020 Косовска Митровица fifa.pr.ac.rs
Савремено образовање и дигитална економија: нови изазови и перспективе развоја ФИЛ / 13-05-2019 Ростов на Дону sfedu.ru
Етика и естетика Григорија Божовића ФИЛ M14 16-05-2020 Косовска Митровица fifa.pr.ac.rs
VIII СИМПОЗИЈУМ О ТЕРМОДИНАМИЦИ И ФАЗНИМ ДИЈАГРАМИМА ФТН M34 19-06-2017 Косовска Митровица www.ftn.pr.ac.rs
VIII СИМПОЗИЈУМ О ТЕРМОДИНАМИЦИ И ФАЗНИМ ДИЈАГРАМИМА ФТН M34 21-06-2019 Косовска Митровица www.ftn.pr.ac.rs
Традиционалнo и савременo у уметности и образовању ФУ M34 08-11-2019 Косовска Митровица http://www.art.pr.ac.rs/index.php/iscaf
Иновативни приступ васпитању и образовању: стање, дилеме и перспективе УчФ M45 31-05-2019 Лепосавић http://www.ufp.pr.ac.rs
'Иновативност и одрживи развој - изазови будућности' ЕКО M33 12-11-2019 Косовска Митровица ekonomski.pr.ac.rs/наука/научни-скуп/иор-иб-2019
International Scientific Conference "ANTHROPOLOGICAL AND TEO-ANTHROPOLOGICAL VIEWS ON PHYSICAL ACTIVITY" ФСФВ M33 23-03-2016 Копаоник konferencija.dif.pr.ac.rs
International Scientific Conference "ANTHROPOLOGICAL AND TEO-ANTHROPOLOGICAL VIEWS ON PHYSICAL ACTIVITY" ФСФВ M33 22-03-2017 Копаоник konferencija.dif.pr.ac.rs
International Scientific Conference "ANTHROPOLOGICAL AND TEO-ANTHROPOLOGICAL VIEWS ON PHYSICAL ACTIVITY" ФСФВ M33 21-03-2018 Копаоник konferencija.dif.pr.ac.rs
International Scientific Conference "ANTHROPOLOGICAL AND TEO-ANTHROPOLOGICAL VIEWS ON PHYSICAL ACTIVITY" ФСФВ M33 21-03-2019 Копаоник konferencija.dif.pr.ac.rs
International Scientific Conference "ANTHROPOLOGICAL AND TEO-ANTHROPOLOGICAL VIEWS ON PHYSICAL ACTIVITY" ФСФВ M33 19-03-2020 Копаоник konferencija.dif.pr.ac.rs